Certifikát AHR SR - Hotel - Alexandra Hotel
ALEXANDRA HOTEL ****, Dvory 581, 020 01 Púchov
Tel.: +421 42 4666 000, email: recepcia@alexandrahotel.sk

Certifikát AHR SR

Certifikát o členstve v AHR SR

Alexandra Hotel**** je uznaný ako riadny člen

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky v súlade so stanovami tohto združenia.

Právoplatnosť certifikátu sa vyhlasuje dňom

10. februára 2010

osvedčením prezidenta Zväzu hotelov a reštautácií SR.

 

*Platnosť certifikátu je viazaná na členstvo v ZHR SR.